Lichtmeditatie
Videowerk, 2021

Een tijdje terug, op een doodgewone avond, lag ik in het gras. Mijn blik was gericht op de lucht boven me. Opeens viel mijn aandacht op de schoonheid van het veranderende licht tijdens het ondergaan van de zon en ik besloot om hierop te mediteren. Door aandacht te geven aan deze trage verandering, vertraagde ikzelf ook. Ik werd me bewust van het natuurlijke ritme van de aarde. Ik observeerde hoe de tijd zich ontvouwde.

We leven in een prestatiemaatschappij en de meeste mensen ontvangen constant allerlei prikkels. Als iemand die makkelijk overweldigd is, raak ik snel overprikkeld en ik weet dat ik niet de enige ben. Met A Meditation on Light ben ik een vertegenwoordiger van traagheid en aandacht. Ik probeer de kalme veranderingen van het licht te spiegelen door mijn kijker uit te nodigen om te observeren en te vertragen.

A Meditation on Light
Videowork, 2021

A while ago, on a regular evening, I was laying on the grass. My gaze was fixed upon the sky above. I suddenly noticed the beauty of the changing light during the setting sun and I decided to meditate on it. By paying attention to this slow change I, myself, also slowed down. I became aware of the natural rhythm of the earth. I obseverd how time unfolded.

We live in a performance-driven society and most people constantly receive all kinds of stimuli. As somebody who is easily overwhelmed, I often get caught in this trap of overstimulation and I know I’m not the only one. With A Meditation on Light I am a representative of slowness and awareness. I try to mirror the calm changes of the light by inviting my viewer to observe and slow down.